Corona Maske

Corona Virüsü: Avrupa Birliği Tıbbi Malzeme Üretiminin Arttırılmasına İlişkin Çalışmalara Başladı

COVID-19 virüsü sebebiyle icra ve iflas takipleri durduruldu.

Avrupa Komisyonu (“Komisyon”), tüm dünyanın mücadele ettiği COVID-19 namıdiğer Corona salgını sebebiyle tıbbi malzeme üretiminin arttırılmasına ilişkin toplantı yaptı ve tıbbi malzeme standardını kamuoyuyla paylaştı.

Corona Virüsünün yarattığı kriz sebebiyle Komisyon; eldiven, maske, önlük gibi tıbbi malzemelere erişimi ve kullanabilirliği en üst düzeye çıkarmak adına endüstri ve Üye Devletler ile çalışmalara başladığını kamuoyuna duyurdu. Bu çalışmalar kapsamında görüşülen konulardan bazıları şu şekilde: üretimin arttırılmasına yönelik teşvikler, ithalatın kolaylaştırılması ve alternatif ekipmanlar.

Komisyon’un acil talebi üzerine Avrupa Standardizasyon Komitesi  (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) tüm üyeleriyle işbirliği içinde bir araya gelmiş ve bazı tıbbi cihazlar ile kişisel koruyucu ekipmanlar için Avrupa standartlarını ücretsiz olarak sunmayı kabul etmiştir. Böylelikle istekli olan AB ve üçüncü ülke (AB Üyesi Olmayan Ülke) şirketleri hızlı bir şekilde üretime başlamaları için  teşvik edilmiş ve AB iç pazarında ürün sunma kolaylığı sağlanması adına yardımcı olunmuştur.

İç Pazar ve Hizmetler Komiseri Thierry Breton ise açıklamalarında şu sözlere yer vermiştir: “Acil bir şekilde, dayanışma ve cesaretle birlikte hareket etmeliyiz. Tekstil ve ayakkabı üreticilerinin maske ve önlük üretmeye başlaması örneği gibi  üreticileri üretimi artırmaya ve çeşitlendirmeye teşvik ediyorum. Çabalarını desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağım. Komisyon ile temaslarını takiben, CEN / CENELEC’in bu tür şirketlerin maske ve diğer koruyucu ekipman üretebilmeleri için gereken standartları serbestçe sunmayı kabul ettiğini bildirmekten memnuniyetle duyuruyorum. ”

Yapılan bu çalışma, ulusal ve uluslararası kuruluşların AB pazarına girmesi için gerekli sağlık ve güvenlik standartlarına uygun CE işaretli olmayan kişisel koruma ekipmanlarına  izin verilmesi konusunda uygunluk değerlendirmesi ve piyasa gözetimi prosedürleri hakkındaki Komisyon Tavsiyesini tamamlayıcı nitelikte olmuştur.

Komisyon’un duyurusuna buradan erişebilirsiniz. Ayrıca ülke ülke ayrı olarak sıralanmış standartlara buradan erişebilirsiniz.

BAŞYURT HUKUK 

Başa dön